DialEnergy

DialEnergy - ehk dialoog energiatega on minu, Meeli Laane, meetod, mida rakendan töös energiatega.


Aastaid tagasi tegin energiatööd klientidega, kogedes nende kogemisi ja kanaldades neile nende saatjate sõnumeid. Mida ma märkasin, oli see, et inimene ise oli passiivne info vastuvõtja ja mina aktiivselt kogesin valu, keerukaid kogemisi läbi oma keha, mis ei olnud minu kogemised. Teine külg, mida märkasin, on mõistus - on võimalik teha tööd alateadvusega ja energiatega, kuid mõistus, vanad mõttemustrid ja uskumused ning harjumused kipuvad tooma tagasi vanade mustrite ja teeraja juurde. Aastaid praktiseerisin ja arendasin välja meetodit, kus klient ise kogeb, tema võtab ise info vastu, mis omakorda aktiveerib teda elus vajalikke samme tegema ning toetab ka info vastuvõtmist edaspidi iseseisvalt.

Eelnevast ajendatuna sündis DialEnergy, kus mina hoian ruumi energeetiliselt, näen ja tajun ning toetan inimesel info vastuvõtmist iseseisvalt, tema meelte avatust energiatega suheldes ja selle protsessi kestel toimuvad juba vajalikud muutused inimese sees, mis toetavad elus edasi liikumist. Seansi kestel toetan ka mõistust ja keha, et sünniks koostöö mõistuse-hinge ja keha vahel.