Minu teraapiast lähemalt


Teraapiat ja erinevaid meetodeid inimese ellu muutuste toomiseks olen õppinud ennekõike enda vajaduse baasilt, mistõttu olen praktik - olen läbi kogenud meetodid, mida rakendan teraapiaruumis, tegelen teemadega, mis mind ennast on puudutanud eluteel ning kogemuse, teadmiste ja oskuste kombinatsiooni tõttu olen väga edukas oma töös.

Teenused, mida pakun, on järgmised:
- leinanõustamine - laiemalt vaadatuna - emotsionaalse valuga toimetulemine teadlikul viisil.
- suhtenõustamine - kuidas toime tulla ja lahendada kriisiolukordi.
- enesearenguga seotud nõustamine, sh emotsionaalne ja füüsiline vägivald, suhte- ja käitumismustrite muutmine mh.

Koolkond ja meetodid, mida järgin oma töös:

  • Transpersonaalne psühholoogia

  • Hüpnoteraapia

  • Kaotusvalust taastumise meetod

  • Imago paarisuhteteraapia


Transpersonaalne psühholoogia (inglise keeles Transpersonal psychology) ühendab psühholoogiaalased teadmised ja printsiibid uurimistööga teadvuseseisundite, enesearenduse ja enesetransformatsiooni, loomingu ja inspiratsiooni, müstiliste ja surmaeelsete seisundite, keha-vaimu ühenduse, naiseliku ja meheliku või Kõrgema Mina teemadel.

Ladina keeles trans 'üle, teisel pool, väljaspool, kaugemal'. Sõna "transpersonaalne" tähendab: üle isikliku, isiklikust ehk personaalsest kaugemale ulatuv. Transpersonaalsetena käsitletakse kogemusi, mille puhul identiteeditaju ulatub individuaalsest või personaalsest kaugemale ja hõlmab näiteks inimkonna, elu, psüühika või ruumi avaramaid aspekte.

Transpersonaalses psühholoogias uuritakse transpersonaalseid seisundeid, milles viibides inimese identiteeditunne laieneb oma isikult, oma egolt ja individuaalsuselt nii, et ta saavutab sügavama või avarama tunnetuse iseenda olemasolust ja tunneb ühtekuuluvust inimkonna, looduse, vaimuilma ja kogu universumiga. (Allikas: Vikipeedia)


Hüpnoteraapia on psühhoteraapia vorm, mida kasutatakse muudatuste loomiseks alateadvuses läbi uute vastuste, mõtete, suhestumiste, käitumiste või tunnete vormi. Seda tehakse läbi hüpnoosi.

Hüpnoosi seisundis olev inimene on kõrgendatud vastuvõtlikkuse ja tundlikkusega, mis toetab alateadvusega kontakti saamist ning soovitud muudatuste vastu võtmist ja elluviimist. Hüpnoteraapia sessiooni käigus on võimalik Klient viia sügavasse hüpnoosi või kergemasse hüpnoosi, vastavalt kliendi tundlikkusele ja vajadusele. Mina oma töös kasutan kergemat hüpnoosivormi, kus Klient ühelt poolt tajub kus ta füüsiliselt on, sama-aegselt näeb ja kogeb ta seda mida füüsiliselt tema ümber ei eksisteeri.


Kaotusvalust taastumise meetod on rahvusvaheliselt tunnustatud ning teaduslikult tõestatud praktiline tegevusprogramm toimetulekuks kaotusvaluga, mida on põhjustanud lähedase surm, lahutus, karjäärimuutus, muutused finantsstaatuses, tervises ning muud kaotused. Kaotusvalust taastumise meetodi ainuesindajaks olen mina, Meeli Laane, nii Eestis kui kogu Baltikumis. Rohkem infot leiad programmi kohta siit: www.griefrecoverymethod.co.uk/meeli-en/

Imago paarisuhteteraapia aitab paremini mõista, et kõik konfliktid on vajalikud suhtes edasiliikumiseks ja õpetab, kuidas nendega hakkama saada. Imago annab teadmised ja tööriistad, kuidas edasi liikuda ning annab suhtepaarile kätte uue suuna, mis loob soodsa võimaluse eluterve, usaldus- ja armastusväärse suhte loomiseks. Imago aitab luua armastavama, hoolivama, mõistvama ja toetavama suhte ning leida selles uuestisündinud koosolemises sügav hingeline rahu ja rõõm.


DialEnergy ehk dialoog energiatega on minu, Meeli Laane, meetod, mida rakendan töös energiatega.

Aastaid tagasi tegin energiatööd klientidega, kogedes nende kogemisi ja kanaldades neile nende saatjate sõnumeid. Mida ma märkasin, oli see, et inimene ise oli passiivne info vastuvõtja ja mina aktiivselt kogesin valu, keerukaid kogemisi läbi oma keha, mis ei olnud minu kogemised. Teine külg, mida märkasin, on mõistus - on võimalik teha tööd alateadvusega ja energiatega, kuid mõistus, vanad mõttemustrid ja uskumused ning harjumused kipuvad tooma tagasi vanade mustrite ja teeraja juurde. Aastaid praktiseerisin ja arendasin välja meetodit, kus klient ise kogeb, tema võtab ise info vastu, mis omakorda aktiveerib teda elus vajalikke samme tegema ning toetab ka info vastuvõtmist edaspidi iseseisvalt.

Eelnevast ajendatuna sündis DialEnergy, kus mina hoian ruumi energeetiliselt, näen ja tajun ning toetan inimesel info vastuvõtmist iseseisvalt, tema meelte avatust energiatega suheldes ja selle protsessi kestel toimuvad juba vajalikud muutused inimese sees, mis toetavad elus edasi liikumist. Seansi kestel toetan ka mõistust ja keha, et sünniks koostöö mõistuse-hinge ja keha vahel.