Meeli Laane

Transpersonaalne psühhoterapeut ja leinanõustaja

Teraapia

Transpersonaalne psühhoterapeut, Hüpnoterapeut, Leinanõustaja ja Suhtenõustaja

Tõlkimine

Järeltõlge inglise-eesti-inglise suunal psühholoogiateemalistel üritustel ja eraseanssidel


Teraapia

Olen rahvusvaheliselt tunnustatud psühhoterapeut ja hüpnoterapeut.

Teraapiat ja erinevaid meetodeid inimese ellu muutuste toomiseks olen õppinud ennekõike enda vajaduse baasilt, mistõttu olen praktik - olen läbi kogenud meetodid, mida rakendan teraapiaruumis, tegelen teemadega, mis mind ennast on puudutanud eluteel ning kogemuse, teadmiste ja oskuste kombinatsiooni tõttu olen väga edukas oma töös.

Teenused, mida pakun, on järgmised:
- leinanõustamine - laiemalt vaadatuna - emotsionaalse valuga toimetulemine teadlikul viisil.
- suhtenõustamine - kuidas toime tulla ja lahendada kriisiolukordi.
- enesearenguga seotud nõustamine, sh emotsionaalne ja füüsiline vägivald, suhte- ja käitumismustrite muutmine mh.

Koolkond ja meetodid, mida järgin oma töös:


Tõlkimine

Tõlkepraktikat - nii eraseanssidel ja kohtumistel kui ka seminaride ning konverentside tõlkimisel on mul kokku rohkem kui 20 aastat. Täna tõlgin psühholoogia valdkonda puudutavaid erakohtumisi ning seminare ja konverentse. Minu klientideks on olnud Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakool, Tallinna Keskkonnaamet, Milton Pro OÜ, teiste seas. Teostan järeltõlget.


Minust endast

Kahekümne aastase karjääri jooksul olen tegutsenud väga põnevates valdkondades, mida olen nautinud läbi nende aastate. Minu eraelu on olnud kirju ja väga kogemusterikas lapsest saadik. Läbi elu on saatnud mind 2 tähelepanu köitvat kirge - inimmeel ja inglise keel.

Karjäärirada on mind viinud erinevatesse sektoritesse, alates biotehnoloogiast ja lõpetades psühholoogia ja majandusega ja kõike seda inglise keelsena. Tööalaselt olen esindanud Eesti organisatsioone rahvusvahelisel tasandil, viinud läbi esitlusi ingliskeelsena ja ka tõlkinud seminare. See kogemus on omakorda andnud mulle hea sõnavara erinevate teemade tõlkimiseks ning mõistmiseks, mida rakendan töös tõlgina.

Enam kui 3 aastat tagasi astusin Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakooli, mis tänaseks on läbi käidud suure põnevuse ning kogemise pagasiga. Läbi selle olen tundma õppinud järjest enam oma enda Olemust ja Väge. Õppinud ise-ennast usaldama ja ka ümbritsevat. Inimmeel, hing ja keha on ülimalt põnevad ning ühtaegu müstilised oma teadmiste rikkuse ning tarkuse poolest. Kui me vaid teaksime milleks me tegelikult võimelised oleme ja ise-end kuulaksime, ei kahtleks me eneses ja enda valitud rajas hetkegi. Meie ühiskond, meie lapsepõlv, keskkond kus oleme ja elutempo mõjutavad olulisel määral kuulamise oskust, endaga kontaktis olemise oskust. Seda ju koolis ei õpetata. Rõhk on välisele toetumisel, välise suunale järgnemisel, misläbi hägustub kontakt ise-enda sügaivama tarkusega. Või, mõned sõnastavad seda ka kui universumi tarkusega ja Kõige Kõrgema Väega.

Kuna olen ise valinud läbi elu keerukamaid radu, mis on olnud väljakutsete ning kogemiste rohked, olen sügavuti need kogemised läbi tunnetanud, uurinud ja õppinud Inimmeelt, mis on Hing ja mida ütleb meile me Keha. Täna olen jõudnud siia, kus näen, tunnetan ja oskan toetada Inimest oma Väeni ja Sisemise Tarkuseni jõudmisel. Väikesest lapsest alates olen ülitundlik teiste inimeste energeetika ja Hinge ning Saatjate osas. Näen ja tunnetan seda, mis ei ole silmale nähtav. See kõik on avanud Maailma, mis tundub olevat lõputu Võimaluste ja Imeliste Kogemiste rada. Kohtumised inimestega on muutunud järjest sügavamaks, imeliselt ilusaks ja toetavaks. Olen südamest tänulik selle avardumise ja inimeste eest, kes minu eluteel on ja olen südamest tänulik Ise-endale, toetatud julgusele astuda välja tavapärasest, teistele suunatud maailmast, Ise-endasse, oma Väesse.

Märka ise-ennast, enda vajadusi ja unistusi ja ennekõike kanna hoolt kõikide nende eest. Imelisel kombel, kui oled hea ise-enda vastu, oled läbi selle hea ka teiste vastu.

Olen hoitud. Oled hoitud. Oleme hoitud.

Meeli Laanest pilt

Võta minuga ühendust

Sõnum saadetud!

Tekkis viga sõnumi saatmisel, palun proovi uuesti.