Lein kui sisemine jõud

Kuupäev: 25-26. märts, 2023
Kell: 10:00-18:00

Toimumise koht: Endla 15, IV korrus, Holistika Instituut.
Tallinn

Osalustasu: 200 eur/osaleja

Leinas, kui kaootilises protsessis, võib tunduda, et jõud saab otsa ja ei jaksa enam. Koostöös Dr Esther Avnoni ja leinanõustaja Meeli Laanega avastad läbi praktiliste harjutuste leinas peituvaid ressursse, struktuuri ning ka loogikat.

Kaotusega silmitsi seismine, läbi lähedase surma, on väljakutsetest tulvil. Tihtipeale jätkub kaotuste laviin, kus tundub, et midagi ei ole enam nii nagu oli varem. Ka Sina ise pole enam selline nagu Sa olid ennem kaotust.

Seminarilt saad järgmisi teadmisi, läbi praktiliste harjutuste kogemise:

 • kuidas jõuda sisemiste ressurssideni, mis akuutses leinas võib tunduda lausa uskumatuna
 • kuidas luua uusi mälestusi, kandes endaga kaasas ilusaid mälestusi möödunust, mida me ealeski enam sellisel viisil kogeda ei saa
 • kuidas anda ruumi leinale ja jääda kohale leinas, sama-aegselt jätkates oma elu ning uue reaalsuse loomist
 • kuidas armastada teda, keda enam ei ole, samas lubades enda ellu uusi inimesi oma südamesse
 • kuidas leida tasakaal nõrkuse, abituse, kurbuse ja sisemise tugevuse vahel
 • kuidas küsida ja vastu võtta abi siis, kui seda vaja on

Leinas on jõud, leinaprotsessis tulevad esile ressursid ja taipamised, millest me varem teadlikud polnud.

Leinanõustaja Meeli Laane

Vastuste leidmise tõhusaimaks viisiks rakendame seminaril loovust. Meetoditena kasutame kirjutamist, kritseldamist, teatritehnika stseene, Iisraelist pärit metafoorkaarte.

Seekordne seminar on erakordselt eriline ja oluline – selle seminariga avan leinateadliku spetsialisti täiendõppe kursusele registreerumise. Seminari lõpus tutvustan 2023a II poolel algavat kursust. Kursusesse panustab ka Dr Avnoni oma teadmistega ning tuleb õpetama leinanõustamise tehnikaid.

2-päevane seminar “Lein kui sisemine jõud” on suunatud kõikidele täiskasvanutele, nii erialaspetsialistidele nagu nt terapeudid, psühholoogid, koolipsühholoogid jne kui ka leinajatele endile.

Seminaril on tõlge inglise-eesti-inglise keele suunal.

Seminari viivad läbi Dr Esther Avnoni ja leinanõustaja Meeli Laane.

Dr Esther Avnoniga alustasime koostööd 2022a. Iisraeli spetsialistid on parimad trauma ja leina valdkonnas. Nende endi keerukad kogemused ja ajalugu on lükanud neid uurima leina ja traumareaktsioone, kriisidega toimetulekuid ning looma lähenemisviise, mis toetavad raskustega hakkama saamist ning eluga edasi minemist ka peale kõige traagilisemaid kaotusi. Dr Avnoni omab pika-ajalist kogemust leinaspetsialistina, töötades samuti kriisikolletes ja koolitades välja nii õpetajaid, spetsialiste, vabatahtlike kui ka kriisis kannatanud lapsi.

Seminari toimumise aeg:
25-26. märts, 2023
kell 10:00-18:00

Asukoht: Tallinn, Holistika Instituut, Endla 15, Tallinn

Osalustasu:
200 eur/osaleja. Grupitellimuse korral (alates kahest osalejast) on osalustasu 189 eur/inimene.
Tagastamatu broneerimistasu on 60 eur.
Tasuda on võimalik osamaksetena, kahes osas.
Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem seminari, tagastatakse 50% kogumaksumusest.
Tühistades broneeringu 1 nädal ennem seminari, makstud summat ei tagastata.

Osalustasu sisaldab: 

 • seminari läbiviimist
 • kohvipause
 • tõlget inglise-eesti-inglise suunal

Registreerumine

Lein kui sisemine jõud

Seminari detailid

Õppekava nimetus: Lein kui sisemine jõud

Õpiväljundid:

 • osaleja praktiseerib leinaga toimetulekuviise, sisemiste ressursside avastamise läbi
 • osaleja omandab teadmisi meetoditest, mis toetavad leinaga toimetulemist ja uue loomist
 • osaleja omandab oskusi, kuidas toetada uute emotsionaalsete suhete loomist peale lähedase surma
 • osaleja omandab oskusi, kuidas tundma õppida leina

Sihtgrupp: leinav inimene, õpetaja, koolipsühholoog, terapeut, vaimse tervise spetsialist laiemalt, traumaatilise kaotuse läbielanu, lastega ja peredega töötav spetsialist

Õppemaht: 21 ak t, mis sisaldab pause.

Õppekeskkond: kontaktkoolitus koolitusruumis, mis on ettevalmistatud seminari läbiviimiseks ja kus on vajalikud vahendid seminari läbiviimiseks tagatud.

Seminari sisu:

 • praktilised harjutused sisemiste ressursside avastamiseks ja jõustamiseks leinas

Ülesehitus:

 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • demod

Meetodid: psühhodraama, biblioteraapia, loovteraapia, kognitiivteraapia, metafoorkaardid, kognitiivsed lähenemisviisid, loovteraapia.

Väljastatav dokument: osalejatele väljastatakse tõend osaluse kohta.

Seminari läbiivijad:

Dr Esther Avnoni Iisraelist ja leinanõustaja Meeli Laane Eestist.

Dr Esther Avnon on psühhoterapeut, psühhodramaatik ja biblioterapeut. Dr Avnonist sai psühhodraama ekspert ja juhendaja gruppidele, paaridele ja indiviididele, õpetades lisaks psühhodraamat Haifa ülikoolis ning andes täiendavaid akadeemilisi loenguid. Ta on töötanud 6a ka koolipsühholoogina.

Oma doktoritöös, Tel Avivi Ülikoolis analüüsis Esti post-traumaatilise monodraama teatrietenduse formaati kui enesepsühhodramaatilist ravi inimesele, kes oli kogenud varasemalt traumat.

Viimastel aastatel on Esther reisinud erinevates riikides, koolitades looduskatastroofidel osalevaid abilisi ning toetades inimesi, kes on kokku puutunud traumadega. Neist viimaste seas sõjakoldes Ukrainas, toetades sealseid lapsi ning koolitades õpetajaid.

Esther kirjutab endast: “Ma olen Iisraelist pärit psühhoterapeut ja psühhodramaatik, rikkaliku kogemusega leina ja trauma valdkonnas.”

Meeli Laane on transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli koolitab terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka varasemalt Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.

You Might Also Like

en_USEnglish